ปัญหาเรื่องการเสียบ หูฟังกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิพเสียงของ RealTek HD และทางแก้


    ผมเชื่อว่ามีหลายท่าน  ที่มีปัญหาเหมือนกันกับกรณีที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้    ซึ่งปัญหานี้มีผลต่อการสอนของผมในหลายๆ ปีที่ผ่านมา  เพราะผมจะบันทึกวิดีโอคลิปในการสอนเสมอ และในการนี้ จำเป็นต้องใช้การต่อสายจากช่องหูฟังหรือ Line Out จากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเสียงของห้องเรียน    หลังจากค้นในอินเทอร์เน็ต  และพบว่ามีหลายคนก็มีปัญหาเดียวกัน  และในวันนี้ผมได้พบทางแก้ไขจากในอินเทอร์เน็ต  ก็จึงนำมาแบ่งปันกันในที่นี้ต่อไปครับ...

    ปัญหาที่พบก็คือ   เมื่อคุณเสียบสายเข้าช่องหูฟังของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิพเซ็ตของ RealTek HD (ซึ่งคอมพิวเตอร์ส่วนมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะโน้ตบุค มักจะใช้ชิพเซ็ตตัวนี้เป็นหลัก)  คุณจะพบว่า  ไม่มีเสียงใดๆ ออกทางหูฟัง  แต่เมื่อถอดสายหูฟังออก  พบว่าเสียงออกทางลำโพงของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามปกติ   และปัญหานี้มักจะเป็นหลังจากที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้เช่น    หากท่านพบปัญหาดังที่ผมกล่าวมา   อาจจะเริ่มทดลองโดยการถอดไดรเวอร์ออก  (ด้วยวิธีการถอดซอฟต์แวร์จาก Control Panel ตามปกติ) แล้วติดตั้งไดรเวอร์ใหม่   ปิดเครื่อง จากนั้นรอไปประมาณหนึ่งวันแล้วจึุงค่อยใช้ คอมพิวเตอร์      หรือลองทำดังต่อไปนี้ครับ...

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรม devcon.exe จากไมโครซอฟต์   และติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อย โปรแกรมตัวนี้ใช้สำหรับจัดการอุปกรณ์ของวินโดวส์ผ่านทาง shell command 
  2. เขียน bat file  สำหรับใช้ในการหยุดการทำงานการ์ดเีสียงเป็นการชั่วคราวดังนี้ครับ (ขอบพระคุณตัวอย่างจากอินเทอร์เน็ตครับ)

devcon disable *HDAUDIO\FUNC_01*
:the next line waits 5 seconds
ping localhost -n 5 > nul
devcon enable *HDAUDIO\FUNC_01*

    ในแบ็ตช์ไฟล์ข้างบน  จะัเห็นว่าเราได้ทำการยกเลิกการทำงานตัว Realtek HD  จากนั้นเรารอประมาณห้าวินาที(ในที่นี้ลักไก่ใช้การ ping ตนเองจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งค่าการรอการ ping แต่ละครั้งจะเป็นเวลา 1 วินาที)  แล้วจึงสั่งเริ่มการทำงาน Realtek HD เสียใหม่

    คราวนี้  เมื่อท่านพบปัญหาเสียงไม่ออกหูฟัง  แต่ออกเฉพาะลำโพงของเครื่อง   ให้ทำดังนี้ครับ
    1) ถอดสายหูฟังออกมาก่อน  และปิดโปรแกรมที่ใช้งานการ์ดเสียงด้วยครับ
    2) รันแบตซ์ไฟล์ที่เตรียมไว้
    3) รออีกสักสองสามวินาที แล้วจึงค่อยเสียบหูฟังเข้าไป   ท่านอาจลองเปิด  Audio Manager เพื่อดูว่า ได้มีการตรวจจับการเสียบหูฟังอย่างถูกต้องหรือไม่   ถ้าการทำงานยังไม่เรียบร้อย  ให้ถอดหูฟังออกอีกครั้ง  รออีกสักสองสามวินาทีแล้วลองเสียบเข้าไปใหม่
    4) เปิดโปรแกรมใช้งานการ์ดเสียง  และเริ่มต้นสนุกกันต่อได้เลยครับ.....

ข้อมูลเพิ่มเติม
    บ่อยครั้ง   ท่านอาจจะพบว่า การแก้ไขด้วยวิธีการที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่สามารถจะแก้ไขให้เสียงคืนกลับมาทางแจ็คหูฟังได้    สาเหตุดังกล่าวมาจากการที่เมื่อไดรเวอร์ของการ์ดถูกโหลดและจะเริ่มต้นทำงาน ตอนบูตเครื่อง   จะมีการสร้างไฟล์จำนวนหนึ่งใน TEMP โฟลเดอร์   ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ 

C:\Documents and Settings\ชื่อยูสเซอร์\Local Settings\TEMP\

โดยไฟล์ไดร์เวอร์หลักคือ  RtkBtMnt.exe  ชื่อเต็มคือ RealTek HD Audio Data Rerouter  และไฟล์นามสกุล .bin อีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็น Language File หรือไฟล์ข้อมูลภาษาต่างๆ สำหรับโปรแกรมให้สามารถแสดงผลตามภาษาที่กำหนดโดยระบบปฏิบัติการได้อย่างถูก ต้อง  

ไฟล์ตัวนี้เองที่จะถูกล็อคโดยระบบปฏิบัติการในขณะทำงาน  และเมื่อการ์ดแสดงผลทำงานค้าง ไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงออกไปยังแจ็คหูฟังเมื่อผู้ใช้เสียบแจ็ค ได้    และเมื่อถูกรีสตาร์ทด้วยกลไกที่อธิบายไปข้างต้น  จะพบว่าไฟล์ตัวนี้ไม่สามารถถูกลบได้ (ถูกล็อคไว้) และการรีสตาร์ทการ์ดเสียงก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง  จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเราต์สัญญาณเสียงได้นั่นเอง...

วิธีแก้ไข หากพบในลักษณะเช่นนี้

1) หยุดการทำงานของซาวน์การ์ดอย่างสมบูรณ์ด้วย devcon (ใช้ devcon ตัวที่กล่าวไว้ข้างต้น   และสั่งในเมนู Start/Run หรือใน cmd)

devcon disable *HDAUDIO*

2)  ไปยัง TEMP โฟล์เดอร์ที่กล่าวไว้ข้างต้น  แล้วลบไฟล์ RtkBtMnt.exe และไฟล์ .bin ต่างๆ ให้หมด   หากพบว่า Access Denied ให้ใช้ File Shredder ซึ่งแถมมากับโปรแกรม SpyBot Search and Destroy ลบไฟล์ใน temp folder ทิ้งให้หมด

3)  สั่งเริ่มการทำงานของซาวน์การ์ดใหม่อีกครั้งด้วย devcon

devcon enable *HDAUDIO*

    เป็นอันเสร็จพิธี


แก้ไข ครั้งสุดท้าย 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554